[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Konferencja Socjaliści Solidarności
(Warszawa, 14 października 2017)


Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Wojciech Borowik

zaprasza na konferencję
"Socjaliści Solidarności"

Konferencja odbędzie się
14 października 2017 r. o godz. 11.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa
przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie
(wejście od ulicy E.Zoli)

transmisja online na stronie:
www.facebook.com/stowarzyszeniewolnegoslowaProgram:
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników, kawa.
11.00 - 11.15 Powitanie gości i uczestników Konferencji.
Wojciech Borowik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
11.15 - 12.30 Socjaliści w opozycji przedsierpniowej w latach 1956-1980.
Moderator: Wojciech Borowik
Grzegorz Ilka, Cezary Miżejewski
12.30 - 12.40 Przerwa kawowa.
12.40 - 13.40 Programy i działania PPS w latach 1987 - 1990.
Tomasz Truskawa
13.40 - 14.10 SB wobec działań PPS.
Grzegorz Wołk - Instytut Pamięci Narodowej
14.10 - 14.20 Przerwa kawowa.
14.20 - 14.35 Emigracyjna PPS wobec PPS w kraju.
Bogdan Żurek
14.35 - 15.50 PPS w Regionach.
Moderator: Tomasz Truskawa
OKR Łódź - Adam Hocendorff
OKR Płock - Jacek Pawłowicz
Lubelski OKR (Siedlce, Pionki) - Adam Bobryk
15.50 - 16.00 Przerwa kawowa
16.00 - 17.00 "Rewolucja czy Ewolucja? - stosunek PPS do okrągłego stołu i wyborów w czerwcu 1989 roku."
Dyskusja przy publikacji "Dokumenty i materiały 1987 - 1990, PPS, PPS - RD, TKK PPS, PPS na Obczyźnie."
Moderator: Tomasz Truskawa
Adrian Stankowski
Wojciech Borowik

tel. (22) 405-66-30
e-mail:sws@sws.org.pl
www.sws.org.pl
biuro czynne: poniedziałek 11.00-16.00
piątek 10.00-14.00
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum