[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Promocja książki Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981
(Warszawa 9 marca 2017)


Ukazała się książka Kamila Dworaczka "Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981", Wrocław 2016. Bliższe informacje pod adresem http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/38484,Niezalezne-Zrzeszenie-Studentow-19801981.html. Książkę będzie można kupić w Warszawie na spotkaniu z jej autorem.

Spotkanie z dr Kamilem Dworaczkiem z okazji ukazania się książki odbędzie się 9 marca 2017. o godz. 18:00 w Sali Balowej na 1 piętrze Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszają
Zbyszek Rykowski
Michał Moskal (Przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów)
Kamil Dworaczek
Jakub Jurewicz

Kamil Dworaczek, Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981,
Wrocław 2016, 506 s., ISBN 978-83-61631-34-7


Książka Kamila Dworaczka opisuje działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w całej Polsce w okresie solidarnościowej rewolucji lat 1980-1981. Ta nowatorska pod wieloma względami i solidnie udokumentowana publikacja wypełnia istotną lukę w historiografii. Odtwarza nie tylko dzieje jednego z najważniejszych aktorów ruchu społecznego, jakim niewątpliwie był NZS, ale też odsłania przed czytelnikiem procesy zachodzące wówczas w środowisku akademickim. Historia organizacji opisana jest wieloaspektowo, autor nie ogranicza się jedynie do akcji protestacyjnych, próbuje opisać także działalność kulturalną czy walkę o reformę studiów. Nie unika też kwestii trudnych, związanych m.in. z konfliktami wewnętrznymi czy agenturą działającą w NZS.

Rozprawa doktorska, która była podstawą książki, została wyróżniona I miejscem w konkursie Europejskiego Centrum Solidarności na najlepszą pracę doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN "Opozycja w Polsce 1976-1989. Encyklopedia Solidarności".
http://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/38484,Niezalezne-Zrzeszenie-Studentow-19801981.html

Promocja książki Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981
Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, I p., Sala Balowa
Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa
9 marca, czwartek w godzinach 18:00 - 20:00
https://www.facebook.com/events/1257098721050488/

Spotkanie odbędzie się w Sali Balowej na 1 piętrze Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32. Wejście do budynku z ulicy pod balkonem trzymanym przez 4 Atlasów siłaczy, albo od podwórka przez boczną bramę Uniwersytetu Warszawskiego od strony kościoła Sióstr Wizytek lub od wejścia głównego - bezpośrednio za gablotami po lewej trzeba skręcić w lewo i dojść na drugie podwórko.
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum