[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Żoliborz dla Niepodległej (Warszawa 4 czerwca 2014)W tym roku mija 25 lat od dnia, gdy zmuszona przez społeczeństwo i własną nieudolność komunistyczna ekipa oddała część władzy. Był to początek końca PRL, a początek budowania demokratycznego Państwa Polskiego. Nie byłoby tego, gdyby nie niezależne organizacje, takie jak KOR, ROPCiO, NSZZ "Solidarność", czy Niezależne Zrzeszenie Studentów, których twórcy mieszkali albo byli związani z Żoliborzem. Dlatego na Żoliborzu właśnie, w tę rocznicę chcielibyśmy się spotkać na spontaniczne spotkanie tych, którzy w tamtych latach walczyli o wolną Polskę, tych, którzy wolną Polskę budowali i tych, którzy mają ochotę uczcić tę rocznicę szklaneczką piwa w pubie "Kępa Potocka" 4 czerwca o 19.30 pod hasłem: "ŻOLIBORZANIE DLA NIEPODLEGŁEJ".

Organizatorami imprezy są:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
Żoliborska Wspólnota Samorządowa

Patronat medialny:


Informator Żoliborza
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum