[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Przedstawiciel SWS na Forum Euromajdanów - prośba o pomoc


Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

W dniach 11-12 stycznia 2014 w Charkowie odbędzie się Ogólnoukraińskie Forum Euromajdanów w Charkowie. Stowarzyszenie Wolnego Słowa wysyła swojego obserwatora, jest nim legenda opozycji Zbigniew Bujak.

Niestety brakuje nam środków na sfinansowanie przejazdu i pobytu Zbyszka w Charkowie.

Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie w pokryciu kosztów przejazdu i pobytu Zbigniewa Bujaka w Charkowie.
Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenia

09 1240 1024 1111 0010 0741 3451
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe - Euromajdan"

Co ważne, taką darowiznę będziecie mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dochodu uzyskanego w 2014 roku.

Liczymy na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

tel. (22) 405-66-30
e-mail: sws@sws.org.pl
www.sws.org.pl
biuro czynne:
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum