[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Zbiórka i List Wicemarszałka Wyrowińskiego


Informacja z SWS:
List Wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego w sprawie rocznicy 13 grudnia


Rok temu, 13 grudnia 2012 roku, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa podczas spotkania internowanych w Białołęce z Prezydentem Bronisławem Komorowskim, zaapelował do władz i wszystkich ugrupowań politycznych o wsparcie działaczy opozycji antykomunistycznej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. SWS nie ma wątpliwości, że tylko państwo, w drodze ustawy może takie działania skutecznie zrealizować.

Nie zwalnia to jednak naszych środowisk z obowiązku organizowania bieżącej pomocy dla naszych koleżanek i kolegów. Do czasu uchwalenie przez parlament odpowiednich uregulowań, tylko taka pomoc może być udzielana schorowanym i żyjącym w ubóstwie działaczom.

Dlatego SWS w odpowiedzi na apel Prezydenta rozpoczęło zbiórkę publiczną, z której środki będą przeznaczone na taką pomoc. Wpłaty na Fundusz Zasłużonych można przesyłać na rachunek bankowy

02 1240 5989 1111 0010 2816 8327


Wszystkim, którzy wsparli nas wpłatami serdecznie dziękujemy.
List Wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego w odpowiedzi na zapytanie Prezesa SWS o to jak wygląda stan prac na uregulowaniem statusu działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL.
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum