[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Instytut Myśli Józefa Tischnera zaprasza
(Kraków 17 października 2013)


Od ubiegłego tygodnia Instytut Tischnera organizuje co poniedziałek spotkania filozoficzne, a co czwartek - z poezją. Są to wykłady i dyskusje na poziomie uniwersyteckim, ale prowadzone językiem prostym i zrozumiałym. Aby zrozumieć interpretacje wierszy wystarczy być człowiekiem wrażliwym na piękno (a poezję w szczególności). Serdecznie zapraszam wszystkich, zwłaszcza na moje spotkania z poezją. W październiku - głównie z poezją Tadeusza Różewicza, który skończył właśnie 92 lata!

Józef Maria Ruszar
W najbliższy czwartek 17 października w cyklu "Czwartek z poezją nie zawsze religijną"

Różewicz - Ewangelia według Kaina
(m.in. wiersze: Lament, Kuglarz świętości)

Prowadzi Józef Maria Ruszar
Poniedziałki z Tischnerem - zawsze o godz. 18:00
Czwartek z poezją nie zawsze religijną - interpretacje wierszy zawsze o godz. 18:00

Program Poniedziałków i Czwartków w 2013 r. (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum