[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Konferencja Waga czynnika etnicznego
w postawach Polaków wobec cudzoziemców
(Warszawa 17 grudnia 2012)


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na konferencję

WAGA CZYNNIKA ETNICZNEGO W POSTAWACH POLAKÓW WOBEC CUDZOZIEMCÓW


Konferencja odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ulicy Marszałkowskiej 7 (wejście od ul. E. Zoli) w Warszawie.

Przedmiotem konferencji będzie sprawozdanie z badań nad rolą czynnika etnicznego w kształtowaniu postaw Polaków wobec cudzoziemców. Badania były przeprowadzone przez SWS w roku 2012.

Badania przeprowadzono w kwietniu 2012 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski. Przeprowadzono także analizę tekstów opublikowanych w głównych dziennikach i tygodnikach w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2012, a dotyczących problemów wielokulturowości i integracji cudzoziemców.

Referat "Społeczne warunki realizacji Polskiej Polityki Migracyjnej - wnioski z badań" przedstawi Jacek Szymanderski.

tel. 22 405 66 30
e-mail: sws@sws.org.pl
www.sws.org.pl
biuro czynne:
poniedziałek 11.00-16.00
piątek 10.00-14.00

Zaproszenie (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum