[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Komuniści w międzywojennej Warszawie
(Warszawa 4 grudnia 2012)


Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. "Komuniści w międzywojennej Warszawie".
Sesja naukowa odbędzie się 4 grudnia 2012 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Jej celem jest ukazanie genezy powstania i ewolucji ruchu komunistycznego w Warszawie, ale na szerszym - ogólnopolskim tle. W konferencji wezmą udział m.in. prof. Wojciech Materski, prof. Albin Głowacki, prof. Andrzej Chojnowski i wielu innych wybitnych specjalistów. Podczas sesji będą podejmowane różnorodne tematy, począwszy od struktury organizacyjnej Komitetu Warszawskiego KPP aż po tematykę dotyczącą wpływów komunistycznych w warszawskim środowisku akademickim UW i literackim.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Informacyjna Agencja Radiowa, TVP HISTORIA, miesięcznik Uważam Rze HISTORIA, magazyn STOLICA, portal Historycy.pl, portal MMWARSZAWA.pl.

PROGRAM:

8. 50 OTWARCIE KONFERENCJI

Część I:

9.00 - 11.00

1. Rewolucja październikowa wobec Polaków w Rosji i reakcje na nią lewicy wychodźczej (listopad 1917-listopad 1918) - dr Adam Miodowski
2. Środowisko komunistów wobec odzyskania niepodległości przez Polskę i wojny polsko-bolszewickiej - prof. Krystyna Trembicka
3. Struktury warszawskiej KPP - dr Elżbieta Kowalczyk
4. Elity warszawskiej KPP - Maciej Przybyliński
5. Komunistyczny Związek Młodzieży w międzywojennej Warszawie - dr Mirosław Szumiło

11.00 - 11.30 - przerwa kawowa

Część II:

11.30 - 13.30

6. Działalność Centralnego Wydziału Wojskowego i Wydziału Wojskowego przy Komitecie Warszawskim KPP (zarys problemu) - Robert Spałek
7. Jaczejki komunistyczne w WP na terenie Warszawy (zamach na Cytadelę 13 październik 1923 r.) - dr Mariusz Żuławnik
8. Działania Policji Państwowej w odniesieniu do ruchu komunistycznego w Warszawie - prof. Robert Litwiński
9. Legalna działalność nielegalnej KPP w Warszawie - prof. Zbigniew Zaporowski
10. Wymiana więźniów politycznych pomiędzy II Rzeczpospolitą a Sowietami w okresie międzywojennym (kontekst warszawski) - prof. Wojciech Materski

13.30- 14.30- przerwa obiadowa

Część III:

14.30 - 17.00

11. Wpływy komunistyczne w środowisku akademickim UW - prof. Andrzej Chojnowski
12. Wpływy komunistyczne w warszawskim środowisku literackim - dr Konrad. Rokicki
13. Relacje między KPP a PPS w Warszawie dr Karol Sacewicz
14. Relacje między KPP a polską prawicą (ONR, SN) w Warszawie - dr Wojciech Muszyński
15. "Stosunki w Sowietach" w satyrycznym świadectwie "Muchy" i "Cyrulika Warszawskiego"- dr Ewa Pogonowska
16. Komuniści w obliczu nowej rzeczywistości (agresja hitlerowska i sowiecka na Polskę) - prof. Albin Głowacki

17.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum