[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Spotkanie z Bohdanem Pilarskim
(Warszawa 27 września 2012)


Stowarzyszenie Wolnego Słowa
zaprasza na spotkanie z

Bohdanem Pilarskim
 autorem wznowionej po 40 latach książki "Szkice o muzyce"

Spotkanie odbędzie się we czwartek, 27 września o godzinie 18.00 
w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa
przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie.


Bohdan Pilarski urodził się w 1931 roku na Wileńszczyźnie. W czasie wojny był żołnierzem AK, cudem ocalonym od rozstrzelania przez oddział partyzantki sowieckiej (spotkał wówczas osobiście Bolesława Bieruta). Po wojnie studiował muzykologię w Poznaniu i w Warszawie a następnie kontynuował studia w zakresie historii, historii sztuki, estetyki i antropologii na Sorbonie i w College de France. Współpracował z polskimi mediami za granicą, w kraju był jednym z redaktorów reaktywowanego "Ruchu muzycznego". Mieszkał w siedzibie Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, serdecznie zaprzyjaźniony z jego twórcami. Utrzymywał żywe kontakty z twórcami i politykami emigracyjnymi, w tym z Kazimierzem Wierzyńskim, Witoldem Gombrowiczem czy gen. Władysławem Andersem. Jest odkrywcą nieznanych wcześniej dzieł Maurycego Ravela. W 1965 roku został aresztowany przez SB jako kurier, wiozący Jerzemu Giedroyciowi artykuł Stanisława Cata-Mackiewicza. Pozbawiony możliwości publikacji i stałej pracy osiadł w rodowym mająteczku w Krupce pod Bolesławcem i poświęcił się pracy naukowej oraz hodowli owiec.  Dzięki odwadze Witolda Rowickiego w latach 1970-1973, Bohdan Pilarski był kierownikiem programowym Filharmonii Narodowej. Nigdy nie zaprzestał niezależnej działalności intelektualnej i społecznej. W 1970 roku odrzucił, przyznaną mu odznakę "Zasłużony Pracownik Kultury". W 1975 roku był sygnatariuszem listu protestacyjnego przeciw zmianom w treści Konstytucji PRL, wprowadzającym zapis o przewodniej roli partii komunistycznej i o sojuszu z ZSRS. W 1980 roku był współzałożycielem "Solidarności" Rolników Indywidualnych i członkiem władz tego związku. Aktywny także w podziemiu, stał się naturalnym kandydatem na posła w wyborach 1989 roku. Mandat posła RP piastował w Sejmie "kontraktowym" oraz w I kadencji. Był delegatem Polski do Rady Europy. Od 1996 roku jest sekretarzem zarządu Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny, zrzeszającego byłych posłów i senatorów tego legendarnego klubu.

W 1999 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie całkowicie oczyścił Bohdana Pilarskiego z zarzutu, jaki stanowiło wciągnięcie jego osoby w 1992 roku na listę współpracowników komunistycznych służb specjalnych. Sąd podkreślił nadzwyczajnie odważną i godną postawę Pilarskiego, który był przedmiotem szczególnych nacisków a także represji ze strony tych służb.


Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum