[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Film - Apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Ważne bo wiem, że czynione są ruchy na rzecz sprywatyzowania zasobów archiwalnych tychże wytwórni za grosze... Tak jest w Łodzi i oczywiście "po cichu". To jest dobro wszystkich i powinno być ogólnie dostępne i to za grosze tak by filmowcy mogli mieć dostęp do materiałów na rzecz kolejnych filmów. Już teraz koszty produkcji drożeją np. poprzez używanie archiwalnych materiałów gdzie cena 1 minuty filmu kosztuje parę tys złotych a czasami kilkanaście tys. To żyła złota... stąd wszelkie próby manipulowania w tym celu powinno się traktować jako działanie na szkodę państwa.
Piotr Zarębski

Moi Drodzy
Jeśli nie chcecie za chwilę zostać zaskoczeni informacją, że ta czy tamta osoba została arbitralnie wybrana do kierowania jedną z najważniejszych instytucji filmowych w Polsce (WFDiF, Studio ZEBRA, TOR, KADR), jeżeli nie chcecie zostać zaskoczeni tym jak i dlaczego tak się stało, jeżeli uważacie, że państwowe instytucje filmowe powinny mieć program, wizję i konkretne ramy działania - podpisujcie petycję - informacja nam się należy!!!!
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8676
Sebastian Buttny
Prezes Stowarzyszenia FILM 1,2

Do:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

APEL ŚRODOWISK FILMOWYCH DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PANA BOGDANA ZDROJEWSKIEGO

Szanowny Panie Ministrze,

Z narastającym niepokojem śledzimy kolejne docierające do wiadomości publicznej informacje na temat przekształceń państwowych studiów i wytwórni filmowych, oraz planów utworzenia nowej jednostki pod nazwą Polskie Centrum Kinematografii. Reforma systemu finansowania produkcji filmowej, i związane z nią przekształcenia instytucjonalne zapoczątkowane ustawą o kinematografii z 2005 roku a obecnie kontynuowane na podstawie nowelizacji z 2011 roku, ustawowo muszą zakończyć się wraz z końcem tego roku.

Niestety, informacje o procesie przekształceń prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są niezwykle szczątkowe i pochodzą wyłącznie z nielicznych artykułów prasowych, często sprzecznych wobec siebie. Jako przedstawiciele środowiska filmowego nie zgadzamy się z polityką MKiDN polegającą na ukrywaniu wiedzy o bieżących pracach organizacyjnych i przekształceniowych. Nie zgadzamy się z brakiem otwartych konsultacji ze środowiskiem filmowym. Jako profesjonaliści i praktycy, nie tylko możemy wzbogacić merytorycznie planowane rozwiązania, ale przede wszystkim jesteśmy ich adresatami i domagamy się szczegółowego sprawozdania z prowadzonych działań, planowanych rozwiązań i strategii Ministerstwa w zakresie konstruowania nowego oblicza systemu kinematografii w Polsce. Olbrzymie nakłady finansowe zarówno publiczne jak i prywatne w tym sektorze obligują Pana do współdziałania i udzielenia rzetelnej informacji.

W szczególności nasza uwaga skierowana jest na przekształcane przez MKiDN tak ważne instytucje polskiego kina, jakimi są Studia Filmowe (dawne Zespoły Filmowe): KADR, OKO, PERSPEKTYWA, TOR, ZEBRA oraz Wytwórnie Filmowe: WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH i FABULARNYCH w Warszawie, i WYTWÓRNIA FILMÓW FABULARNYCH we Wrocławiu, a także plany nowych inwestycji w Łodzi i Warszawie.

Apelujemy do Pana, jako do osoby prowadzącej przekształcenia w dziedzinie kinematografii, o przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych, na których MKiDN przedstawi swoje plany oraz sposób i cel ich przeprowadzenia. W ramach konsultacji możliwe będzie zarówno określenie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów nowo utworzonych państwowych instytucji kultury, jak również misji tych publicznych jednostek organizacyjnych i ich szczególnego miejsca na konkurencyjnym rynku produkcji filmowej.

Otwarta konsultacja społeczna, której oczekuje coraz większa część opinii publicznej, jest jedynym możliwym sposobem przeprowadzenia debaty nad przyszłą działalnością i sposobem zarządzania ww. publicznymi instytucjami filmowymi.

Apel jest listem otwartym środowisk filmowych i przedstawicieli świata kultury. Po zebraniu podpisów wszystkich zainteresowanych osób, zostanie on dostarczony do sekretariatu Pana Ministra.

Niżej podpisany/a:
Stowarzyszenie FILM 1,2
03-932 Warszawa
film12@wp.pl
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum