[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Krzysztof Michalski nie żyje. Pogrzeb - Kutno 21 maja 2012


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 maja 2012 r. zmarł nasz przyjaciel i kolega

Krzysztof Michalski

współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej w regionie Kutno - Płock,
działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UMK w Toruniu.
Wspaniały ojciec, mąż i przyjaciel

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie!

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w najbliższy poniedziałek
tj. 21 maja br. o godz. 11.00
w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, przy ul. Jesiennej 2, Kutno-Dybów.
O godzinie 12.00 trumna z ciałem Śp. Krzysztofa
zostanie przewieziona na Cmentarz Parafialny przy ul. Cmentarnej w Kutnie.


Śp. Krzysztof Michalski (1.VI.1966 - 18. V.2012)

Po wprowadzeniu stanu wojennego, nie godząc się z działaniami ekipy gen. Jaruzelskiego Śp. Krzysztof założył w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie Stowarzyszenie Młodzieży Antykomunistycznej SMAK. W 1985 r. K. Michalski był jednym z uczestników protestacyjnej głodówki w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu/k. Kutna (będącej kontynuacją trwającego od lutego protestu w Krakowie - Bieżanowie). Wtedy też poznał Dariusza Stolarskiego i Krzysztofa Kowalskiego z Płocka, z którymi jeszcze z końcem tego samego roku rozpoczął tworzenie struktur Federacji Młodzieży Walczącej w regionie Kutno - Płock. Był również współredaktorem pisma "Orlęta" będącego głównym organem prasowym tejże organizacji. Jesienią 1986 roku, wspólnie z Władysławem Walosem oraz Jerzym Skibińskim powołał do życia Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" Ziemi Kutnowskiej, z którą związał młodzież z kutnowskiej FMW a także tzw. "grupę z Zielonej". W 1987 r., po dołączeniu się Jacka Sikory wraz ze skupionymi wokół niego ludźmi K. Michalski stanął na czele Grupy Specjalnych powstałych przy RKW NSZZ "S" ZK podporządkowując jej jednocześnie kutnowskie struktury FMW. Po wyjeździe K. Michalskiego na studia kierownictwo GS objął po nim J. Sikora.

W takcie studiów na UMK w Toruniu podjął on działania w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W okresie od października 1988 r. do lutego 1990 r. wchodził on w skład Zarządu Uczelnianego NZS UMK.

Przez cały ten czas swojej działalności Śp. K. Michalski był czynnym redaktorem "Gazety Podziemnej" współtworząc jednocześnie, wraz z Mariuszem Wieczorkowskim, komórkę wywiadu i kontrwywiadu. W 1989 r. wspólnie zainicjowali oni również wyjścia struktur podziemnych kutnowskiej Solidarności doprowadzając, w dniu 9 lutego tego samego roku, do powołania jawnej Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" Ziemi Kutnowskiej.

W trzy dni później, 12 lutego, K. Michalski wszedł w skład Rady Założycielskiej Niezależnego Ruchu Młodzieży - Kutno utworzonego m.in. z członków FMW, Grup Specjalnych a także przedstawicieli innych niezależnych środowisk młodzieżowych z tego terenu. W strukturze tej pełnił on rolę opiekuna młodszych działaczy biorąc m.in. udział w ich samokształceniu.

W czerwcu 1989 r., po wyjściu na jawność Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, K. Michalski został jego członkiem oraz sekretarzem Koła Terenowego w Kutnie Oddziału Warszawskiego SDP.

Całą działalność opozycyjną Śp. Krzysztofa chyba najlepiej podsumowują słowa, Jego przyjaciela i kompana z tamtych minionych lat, Mariusza Wieczorkowskiego: " ...należał do tych nielicznych, którzy w działalność opozycyjną i podziemną "Solidarność" zaangażowani byli całym życiem."

W III RP praktycznie przez całe swoje zawodowe życie Śp. K. Michalski związany był z Radiem Łódź.

Na wieczną wartę Śp. Krzysztof odszedł 18 maja 2012 r. po przegranej walce z ciężką chorobą.

Cześć Jego Pamięci!

Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum