[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Odszedł Ryszard Wojciechowski


W Niedzielę Wielkanocną odszedł

Ryszard Wojciechowski

ojciec naszej koleżanki Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom.


Tata Agnieszki w trakcie trwania strajku łódzkiego w 1981 roku zorganizował potężne wsparcie aprowizacyjne dla strajkujących studentów. Będąc w owym czasie członkiem władz Solidarności w kombinacie w Bełchatowie - największym zakładzie pracy w okolicach Łodzi zorganizował regularne i bardzo obfite wsparcie aprowizacyjne dla strajkujących na łódzkich uczelniach. Jak się wspomni jak ciężkie były to czasy - trzy miesiące później nastąpiła fala marszów głodowych - to tym bardziej trzeba docenić ten rodzaj pomocy, który bez wątpienia także przybliżył rejestrację NZS-u.


Wojciechowski Ryszard Feliks, ur. 18 VIII 1932 w Łodzi. Ukończył Wieczorową Szkołę Inżynieryjną w Łodzi (1954). 1943-1950 i 1956-64 działacz harcerski, od 1956 harcmistrz, członek Kręgu Instruktorów Mieczysława Bema.

1951-1955 Pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Łodzi, 1955-1964 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. 1965-1978 Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłu Maszynowego.

Od 1977 kolporter prasy podziemnej, utrzymywał kontakty ze współpracownikami KSS KOR, uczestnikami ROPCiO i z Kazimierzem Świtoniem.

1978-1981 pracownik Bełchatowsko-Pomorskiego Kombinatu Budowy Elektrowni w Bełchatowie. VIII 1980 współzałożyciel i wiceprzewodniczący TKZ "S" w Dyrekcji Budowy Szczerców w Bełchatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Bełchatowie.

1980-81 członek MKZ Regionu Ziemia Łódzka. V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Łódzka.

1981 współorganizator i wiceprzewodniczący Delegatury Zarządu Regionalnego "S" Ziemia Łódzka w Bełchatowie, przewodniczący Komitetu Strajkowego w Bełchatowie, organizator strajku ostrzegawczego podczas kryzysu bydgoskiego. X 1981 współorganizator i członek "gabinetu cieni"- drugiego garnituru ZR Ziemia Łódzka.

Po 13 XII 1982 współorganizator ( z Ryszardem Patzerem, Januszem Kenicem, Markiem Krakusem) i członek Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego Ziemia Łódzka, ujawnionego w prasie podziemnej 24 IV 1982, gdzie działał do 1984. Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, pomoc prawną represjonowanym i organizację manifestacji.

Od stanu wojennego bez stałego zatrudnienia.

1982 współzałożyciel (z Ryszardem Patzerem), wydawca, drukarz "Biuletynu Informacyjnego Solidarność, Regionu Ziemi Łódzkiej", ukazującego się przy współpracy m.in. z Markiem Markiewiczem, Zygmuntem Tomczykiem, Bogdanem Stasiakiem, Bogdanem Gorbatenko, Stanisławem Popką i Lucyną Szczecińską.

3 Maja 1982, 26 VIII 1982, 3 Maja 1983 współorganizator manifestacji solidarnościowych w Łodzi. 26 VIII 1982 zatrzymany przez MO, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, dwukrotnie przesłuchiwany przez S.B. Organizator drukarni w mieszkaniu swojej matki na ul. Odyńca w Łodzi.

W 1987/1988 współtwórca Niezależnego Ruchu Kombatantów AK. 1988 sygnatariusz deklaracji powołania ZHP 1918 ( obecnie ZHR ), współzałożyciel Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie i Oddziału Łódzkiego Towarzystwa, gdzie sprawował funkcję członka zarządu.

1989 współtwórca Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, stowarzyszenia Poleskie Porozumienie Obywatelskie.

1990-1993 radny Rady Miejskiej w Łodzi, 1990-1992 działacz ZChN, członek łódzkiego zarządu ZCHN. 1992-1994 współzałożyciel i członek Zarządu Ruchu Chrześcijańsko-Narodowego "Akcja Polska", następnie Ruchu dla Rzeczypospolitej.

Od 2006 członek PiS.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981-4 VI 1989 (2001),

Encyklopedia Solidarności
Informację i notkę biograficzną przekazał Janusz Mikosik
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum