[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Edukacja historyczna i protest krakowski


Planowana zmiana programu nauczania historii w szkołach średnich (i szerzej, generalna zmiana zasad nauczania przedmiotów w wersji nierozszerzonej) wzbudza duży niepokój. Szczególnie edukacja historyczna traktowana jako element budowy społeczeństwa i jako podstawa identyfikacji kulturowej znalazła swoich obrońców, którzy podjęli protest głodowy. Protest dotyczy tego, że przedmioty niewybierane przez uczniów mają być co do zasady nauczane tylko w pierwszej klasie liceum, w przypadku historii ma być tak również, z tym że konkretnie nauczana przez ten rok będzie tylko historia najnowsza. Zdaje się, że podobnie w pierwszej klasie będzie wiedza o społeczeństwie, zaś później uczniowie bedą mieli zajęcia pod nazwą historia i społeczeństwo, gdzie zamiast systematycznego wykładu przewidywane są zajęcia tematyczne wybierane z kilku bloków, których celem ma być "pokazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodoznawstwem, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do rozumienia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji w świecie".

Innymi słowy mają to być różne ciekawostki, żeby "ściślaki" mogły się od czasu do czasu odezwać w kulturalnym towarzystwie i udawać ludzi wykształconych. No chyba wystarczająco złośliwie to przedstawiłem, ale tak to mniej więcej rozumieją zwolennicy i uczestnicy protestu.
Po rozesłaniu informacji o spotkaniu w Dolnym Kościele Najświętszego Zbawiciela, Pl. Zbawiciela w Warszawie (godz. 20.00, 29 marca 2012) dostałem kilka jeszcze informacji:

od Rafała Szymczaka


Linki do materiałów programowych

z sugestią, by poczytać zamiast głodować:
- podstawa programowa kształcenia ogólnego
- podstawa programowa przedmiotu historia i społeczeństwo
Więcej materiałów jest tu http://www.zsproszowice.edu.pl/reforma_programowa.html

od przewodniczącej Izabeli Jędreckiej


Stanowisko NZS ws. reformy oświaty

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest poważnie zaniepokojone zmianami Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Nie zgadzamy się, by podejmować tak daleko idące zmiany, bez poważnej debaty na temat ich konsekwencji.

Żałujemy, że pomimo wielu sygnałów, dyskusja nie jest podejmowana.

W ostatnich dniach, doszło do radykalnego działania, ze strony dawnych działaczy NZS, którzy głodują w obronie lekcji historii. Apelujemy, by doprowadzić do szybkich rozmów, zanim dojdzie do tragedii.

Zapoznaj się ze stanowiskiem NZS (klik!)

http://www.nzs.org.pl/gs-mainmenu-1/aktualnosci-z-kraju/898-nzs-w-sprawie-zmian-w-owiacie.html

od Adama Nowaka


Oświadczenie ZSWO z 23 III 2012

Związek Stowarzyszeń Weteranów Opozycji z siedzibą w Łodzi jest zaniepokojony sytuacją, jaka ma miejsce obecnie w tworzeniu nowych programów nauczania w szkołach. Dotyczy to zwłaszcza języka polskiego i historii. Problem ten od dłuższego czasu wzbudza zrozumiałe emocje i protesty. Solidaryzując się co do idei problemu, czyli odpowiedniego wychowania młodzieży polskiej uważamy, że w niepodległym kraju negocjacje powinny przybierać formy cywilizowane, a rozstrzygnięcia nie mogą być wynikiem nacisku i desperacji społeczeństwa.
Dlatego też wzywamy uczestników komisji trójstronnej do podjęcia dyskursu na temat oświaty. W naszym przekonaniu w wolnym, europejskim kraju nie może być dalej tak, aby nasi koledzy podejmowali protesty głodowe, jeśli władza jest "nasza", a nie z epoki PRL-u.

Za Związek Stowarzyszeń Weteranów Opozycji z siedzibą w Łodzi

Artur Michalski
Adam Nowak
Andrzej Terlecki

od Asi Pyzel


List posła Artura Górskiego z PiS

Szanowni Państwo,
Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na pikietę wsparcia dla głodujących.
Spotkajmy się w czwartek (29.03), o godzinie 13:00, pod Ministerstwem Edukacji Narodowej (al. J. Ch. Szucha 25). Głośno wyraźmy swój sprzeciw wobec błędnej i szkodliwej decyzji MEN ograniczającej lekcje historii w szkołach ponadgimnazjalnych.
W proteście będzie uczestniczył również Jarosław Kaczyński. O godzinie 13:30 planowane jest wystąpienie prezesa PiS.

Artur Górski
Poseł na Sejm RP

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum