[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Konferencja
Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX wieku
(Warszawa 2-4 kwietnia 2012)


Serdecznie zapraszamy na
międzynarodową konferencję naukową

Inżynieria społeczna w Europie Środkowej w XX wieku

zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, Niemiecką Wspólnotę Badawczą,
Niemiecki Instytut Historyczny, Polską Akademię Nauk i Instytut Studiów Politycznych PAN.


Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Publicznej
Zaproszenie (pdf)
Program (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum