[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Prezentacja książki Pawła Kowala
Koniec systemu władzy...
(Warszawa 2 marca 2012)


Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Wydawnictwo Trio
zapraszają na prezentację książki Pawła Kowala

Koniec systemu władzy
Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego
w latach 1986-1989


Spotkanie odbędzie się 2 marca br. (piątek) o godzinie 18.00 w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" im. Janusza Kurtyki przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Poprowadzi je prof. Jerzy Eisler. W dyskusji udział wezmą: Paweł Kowal - autor książki, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Antoni Dudek.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy
W książce autor analizuje wybrane aspekty polityki ekipy gen. Jaruzelskiego, próbując udowodnić, że w działaniach podjętych pod koniec istnienia komunizmu tkwiły źródła wielu kluczowych problemów państwa, które powstało na gruzach PRL. W atmosferze pierestrojki i głasnosti dokonywano zmian personalnych w partii, planowano reformy polityczne, drugi etap reformy gospodarczej, próbowano wciągnąć opozycję do współodpowiedzialności za niepowodzenia rządzących i osłabienia jej i tak kiepskiej pozycji. Te działania reformatorskie wzmocniły służby specjalne, wojsko i milicję. Ikonami tych zmian byli: Jaruzelski, Kiszczak i Urban.
Zaproszenie (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum