[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Wernisaż wystawy Za Marksem bez Boga
(Katowice 5 stycznia 2012)


5 stycznia 2012 r. o godz. 18.00
w Galerii Sektor I
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek w Katowicach
(pl. Sejmu Śląskiego 2)
odbędzie się wernisaż wystawy

Za Marksem bez Boga
Laicyzacja życia społecznego w Polsce Ludowej
w latach 1945-1989


Ekspozycja została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Scenariusz wystawy opracowały: dr Łucja Marek oraz Monika Bortlik-Dźwierzyńska. Projekt graficzny wykonał Bogusław Nikonowicz. Na wystawie zaprezentowano materiały (fotografie, plakaty, druki ulotne, dokumenty, fragmenty kronik szkolnych, materiały prasowe) ze zbiorów osób prywatnych i instytucji, m.in.: archiwów Centrali i oddziałów IPN, Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, urzędów stanu cywilnego, kilkunastu placówek muzealnych oraz placówek kulturalnych z terenu województwa katowickiego.

Laicyzacja, która dokonuje się w naszym kraju, to laicyzacja socjalistyczna. Polega ona nie tylko na porzucaniu wiary, ale także na przyjmowaniu (świadomie lub nieświadomie) socjalistycznych obyczajów i socjalistycznego systemu wartości.
Antoni Michalak, Z problematyki laicyzacji i obrzędowości, Wrocław 1979

Wystawa będzie prezentowana do 29 stycznia 2012 r.
Zaproszenie (pdf)
Informacja (doc)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum