[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Prezes IPN ogłasza konkurs
na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 80. XX w.


Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński ogłosił konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat 80. XX w. Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w ostatniej dekadzie PRL.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 80 XX w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu stanu wojennego. Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości.

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 31 sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem "Konkurs na wspomnienia". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN.

Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie internetowej IPN.
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum