[www.piatek.org.pl]
Pi±tek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Pomóżmy Krzysztofowi Michalskiemu wygrać z chorob±!


Szanowni Państwo!

Niestety Nowy Rok zaczynamy od dramatycznego apelu z pro¶b± o pomoc dla naszego ciężko chorego kolegi Krzy¶ka!

POMÓŻMY KRZYSZTOFOWI WYGRAĆ Z CHOROBˇ!


Nasz przyjaciel i kolega Krzysztof Michalski, w latach '80 działacz opozycji młodzieżowej i solidarno¶ciowej m.in. współzałożyciel Federacji Młodzieży Walcz±cej w regionie Kutno - Płock, działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Toruniu, członek RKW NSZZ "Solidarno¶ć" Ziemi Kutnowskiej. Po roku 1989 wieloletni dziennikarz Radia ŁódĽ, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest ciężko chory, ma nowotwór mózgu. Obecnie jest w trakcie chemioterapii. Niestety istnieje potrzeba dalszego leczenia, które jest wielce kosztowne, dlatego też zwracamy się do wszystkich z pro¶b± o finansowe wsparcie. Krzysztof jest nie tylko wspaniałym mężem i ojcem, jest również osob± pełn± empatii, chętnie nios±c± pomoc drugiemu człowiekowi, dzi¶ niestety sam jej potrzebuje. Nie pozostawajmy obojętni pomóżmy wygrać Krzy¶kowi z chorob±. Wszelkie datki pieniężne można wpłacać na konto Społecznej Fundacji Miasta Kutna z dopiskiem "Krzysztof Michalski". Liczy się każda złotówka.

PKO BP I/O Kutno: 31 1020 3440 0000 7802 0063 0939


Serdecznie pozdrawiam
Jacek "Wiejski" Górski
Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walcz±cej
tel. +48 601 13 00 16
www.fmw.org.pl
Ulotka (jpg)

Z żalem zawiadamiamy, że Krzysztof Michalski zmarł 18 maja 2012 r.
Z.D.

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum