[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Sympozjum "Niepokorni w kamasze"
po drugiej stronie weneckiego lustra
świat oczami naszej opozycji
(Łódź 26 listopada 2011)


Stowarzyszenie Osób Internowanych "CHEŁMINIACY 1982"

zaprasza na sympozjum

"Niepokorni w kamasze"
po drugiej stronie weneckiego lustra
świat oczami naszej opozycji


poświęcone działaczom Solidarności - ofiarom represji stanu wojennego, prześladowanym w obozach wojskowych i więzieniach

Termin sympozjum - 26 listopada 2011
Miejsce sympozjum - sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 3a
http://www.chelminiacy.toya.net.pl/
Uwaga dla kolegów i koleżanek z mediów: 22 listopada jest konferencja prasowa: materiał dla prasy
Dnia 26 listopada 2011 roku w sali widowiskowej Politechniki Łódzkiej (Łódź, al. Politechniki 3A) podczas sympozjum "Niepokorni w kamasze po drugiej stronie weneckiego lustra" chciałbym przedstawić niechlubne karty z naszej historii. Po 29 latach będzie się wreszcie mówić o nas jako o poszkodowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych. Jaruzelski zeznał, że to było tak zwane inteligentne odosobnienie ekstremy, hołoty, wyrzutków społeczeństwa. Dziś spełnia się dziejowa prawda o tamtych ciężkich czasach. Prokuratura IPN potwierdzając to w dokumentach i zeznaniach świadków zakończyła w tej sprawie śledztwo. Uznała nas za pokrzywdzonych w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej w latach 1982-1983 przez ówczesny aparat władzy. Czyni to zadośćuczynienie dla wszystkich internowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych.

Prokurator IPN - Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku Mieczysław Góra przedstawi na sympozjum konkluzje z zakończonego śledztwa oraz postawi zarzuty wysoko postawionym ówczesnym generałom różnych służb przekroczenia swoich uprawnień.

Wiceprzewodniczący
Adam Nowak
Stowarzyszenie Osób Internowanych
"CHEŁMINIACY 1982"
Bydgoszcz
ul. Generalska 2/5
Zaproszenie i program (pdf)
Zachęta (pdf)
Broszura (pdf)
Zaproszenie s. 1 i 4 (jpg)
Zaproszenie s. 2 i 3 (jpg)
Materiał dla prasy (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum