[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Obchody XXX rocznicy strajku na WSI w Radomiu
(Radom 22 października 2011)


W imieniu Komitetu Inicjatywnego obchodów XXX rocznicy strajku na WSI w Radomiu i KU NZS Politechniki Radomskiej przesyłam zwiastun naszych obchodów w sieci NZS. Poszukujemy kontaktów z byłymi uczestnikami strajku: zarówno byłych studentów WSI, jak i delegatów na strajk na WSI z innych ośrodków akademickich. Jak dziś pamiętam Włodzimierza Białego z Wrocławia, Leszka Przysiężnego z Gdańska. Tu potrzebuję pomocy.
Ponieważ inicjatywa jest kompletnie oddolna, nie jesteśmy w stanie finansować ogólnopolskiego spotkania, chociażby w formie konferencji. Ale sytuacja może się zmienić, ponieważ zgłaszają się sponsorzy. O wszystkim będę informował, prosząc o przekazanie dalej. Tak się złożyło, że strajk na WSI w Radomiu stał sie symbolem walki o wolność Rzeczpospolitej Akademickiej, a poprzez strajk solidarnościowy pozostałych 73 ośrodków akademickich symbolem walki o Niepodległość Polski. Warto to przypomnieć.

Włodek Dobrowolski

Strajk radomski


Niemal 30 lat temu przez całą Polskę przetoczyły się strajki studenckie. Był to jeden z najdłuższych tego typu protestów w dziejach, a na pewno najdłuższy w historii Polski.
Jego geneza sięga jesieni 1980 roku: cała społeczność akademicka domagała się nowej ustawy o szkolnictwie wyższym gwarantującej większą samorządność uczelni. Niemal wszędzie dochodziło do wyboru nowych rektorów sprzyjających odnowie w szkolnictwie. Inaczej stało się na niewielkiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Tam dotychczasowy rektor prof. płk Michał Hebda, a zarazem członek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu, zapewnił sobie reelekcję dzięki specyficznie ułożonej ordynacji wyborczej. Zaprotestowała przeciw temu uczelniana "Solidarność" i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Najpierw obie organizacje zbojkotowały wybory, a 26 X 1981 zapoczątkowały strajk okupacyjny na uczelni. Od połowy listopada do strajku dołączały się kolejne ośrodki akademickie. Domagano się nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i usunięcia ze stanowiska rektora Hebdy. Ze strony władz zabrakło jednak woli porozumienia, na jej szczytach myślano już o siłowym rozprawieniu się z całą opozycją. W szczytowym momencie w strajkach solidarnościowych z radomską WSI brało udział się 74 uczelnie (na ok. 100 wówczas istniejących). Swoje poparcie okazała także "Solidarność", a także prymas Józef Glemp. 6 XII władze krajowe NZS zdecydowały o zakończeniu strajków. Na decyzji zaważyło przeciąganie się protestu, a co za tym idzie duże zaległości na studiach. Sam protest - wobec postawy władz - nie rokował szans powodzenia. Zakończenie strajku ułatwiło zobowiązanie rektorów szkół wyższych do dalszej walki o studenckie postulaty. Nie wszystkie organizacje uczelniane NZS podporządkowały się decyzji władz centralnych Zrzeszenia. Wiele ze strajków przerwało dopiero wprowadzenie stanu wojennego 13 XII 1981 r. - tak było m.in. na WSI w Radomiu.
Wydarzenie ze względu na swoją skalę i długość (ponad półtora miesiąca!) niewątpliwie zasługuje na upamiętnienie w mijającą w tym roku 30. rocznicę.

Kamil Dworaczek
we współpracy z Komitetem Inicjatywnym obchodów XXX rocznicy strajku akademickiego na WSI w Radomiu.

ZWIASTUN


W imieniu Komitetu Inicjatywnego obchodów XXX rocznicy strajku akademickiego na WSI w Radomiu oraz KU NZS Politechniki Radomskiej, chcemy poinformować o uroczystym spotkaniu rocznicowym z udziałem byłych studentów uczestników strajku oraz zaproszonych gości, wśród których są m.in. byli opozycjoniści i parlamentarzyści, prezydent Radomia, JM Rektor Politechniki Radomskiej oraz przedstawiciele IPN, liderzy "Solidarności" i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Spotkanie rozpocznie się dnia 22 X 2011r. (sobota) o godz. 13.00 na Politechnice Radomskiej. O godz. 15.00 przewidujemy konferencję prasową informującą o rocznicy strajku akademickiego i złożenie kwiatów pod tablicą wmurowaną w XXV rocznicę strajku Wyższej Szkole Inżynierskiej upamiętniającą wydarzenia z 1981 r. i ich uczestników.

KU NZS Politechniki Radomskiej: Marcin Mąkosa, Martyna Stępniak, Emil Jaskulski, Kamil Domurad, Katarzyna Ziółek

NZS Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu: Małgorzata Bogucka, Anna Kacperczyk, Waldemar Dłużewski, Włodzimierz Dżygadło, Zbigniew Gut, Tomasz Idźkowski, Andrzej Radkiewicz, Krzysztof Sętowski, Jerzy Sztuk, Andrzej Traczyński, Krzysztof Zając, Włodzimierz Dobrowolski

Kontakt z organizatorami: wlodzimierz.dobrowolski (at) gmail.com ; gsm: 605162659
Zwiastun spotkania w XXX rocznicę strajku na WSI w Radomiu 22 X (doc)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum