[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Koncert Pieśni dla Wolności Słowa
(Warszawa 26 czerwca 2011)


Fundacja Niezależne Media
zaprasza na koncert

Pieśni dla Wolności Słowa

W solidarności z red. Dorotą Kanią skazaną z art. 212 k.k.

26 czerwca 2011 r., godz. 19.00
Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa - Las Bielański

Wystąpią m.in.:
- Przemysław Gintrowski
- Paweł Piekarczyk
- Marcin Wolski
- Tadeusz Sikora

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Podczas koncertu będą przyjmowane wpłaty na Fundację w solidarności z red. Dorotą Kanią skazaną z art. 212 k.k. za zniesławienie b. funkcjonariusza SB, płk. Ryszarda Bieszyńskiego.

http://niezalezna.pl/12285-piesni-dla-wolnosci-slowa
Więcej o sprawie skazania Doroty Kani...
Rozmowa Niezależna - Wiktor Świetlik - represje wobec dziennikarzy
Art. 212 k.k.
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum