[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Upamiętnienie Janusza Kurtyki
(Kraków 8, 10 i 15-16 kwietnia 2011)


Uroczystości związane z pierwszą rocznicą tragicznej śmierci Janusza Kurtyki - prezesa IPN, członka Stowarzyszenia NZS 1980, jakie zaplanowano w Krakowie.

8 kwietnia 2011 r. - godz. 10:00 - Kościół Reformatów, ul. Reformacka 4
 • msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki, głos zabiorą: Pani Zuzanna Kurtyka, Pani Dorota Kalita w imieniu Stowarzyszenia NZS 1980, Pan Marek Lasota Dyrektor IPN w Krakowie
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w kościele, odsłonięcia tablicy dokona Pani Zuzanna Kurtyka z dziećmi

 • 10 kwietnia 2011 r. - godz. 10:00 - Cmentarz Rakowicki, Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego
 • msza święta w intencji śp. Janusza Kurtyki
 • przejście do grobu śp. Janusza Kurtyki, krótka modlitwa

 • 15-16 kwietnia 2011 r. - konferencja naukowa: Janusz Kurtyka - Rzeczypospolitej historyk i urzędnik
 • sesja naukowa organizowana przez: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Stowarzyszenie NZS 1980, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ
 • program sesji w osobnym komunikacie

 • Serdecznie zapraszamy.

  W razie pytań lub chęci zgłoszenia udziału proszę o kontakt z p. Grzegorzem Surdym, p.o. Asystenta Prasowego

  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w Krakowie
  ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
  tel.: 12 421 19 61, 509 879 003
  mail: grzegorz.surdy@op.pl
  fax: 12 421 11 00
  Zaproszenie na konferencję (pdf)

  Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
  2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum