[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Zbiórka Publiczna na rzecz Roberta Krzysztonia:
Apel o pomoc


Stowarzyszenie Wolnego Słowa - organizacja pożytku publicznego - prowadzi zbiórkę publiczną na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Roberta Krzysztonia.
(decyzja MSWiA nr 9/2011)

Robert zaangażował się w opozycji demokratycznej już od końca lat 70., działał w NZS. Prowadził własną działalność gospodarczą, utrzymywał się z publicystyki, wykładów, oraz udziału w projektach europejskich na rzecz praw człowieka i obywatela. W Stowarzyszeniu Wolnego Słowa prowadził projekty dotyczące integracji i pomocy uchodźcom politycznym i imigrantom wietnamskim. Pomoc potrzebującym była ważniejsza niż troska o własne zdrowie.

Z powodu ciężkiej choroby nowotworowej musiał przerwać pracę zarobkową. Przeszedł już i oczekuje na następną operację, poddany jest złożonej i nietypowej chemoterapii (bez gwarancji choćby częściowej refundacji przez NFZ).
Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja (leki, sprzęt i opieka) wymagają znacznych środków finansowych, na które go nie stać i których nie są już w stanie zapewnić mu najbliżsi przyjaciele.
Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową, nawet najdrobniejszą, która umożliwi Robertowi w miarę normalne, samodzielne życie.
Wpłaty prosimy dokonywać na wydzielone subkonto w banku PeKaO S.A
11 1240 1024 1111 0010 1125 5876

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Mirosław Chojecki - Prezes Honorowy
Wojciech Borowik - Prezes Zarządu
Artur Michalski - Członek Zarządu
Emil Morgiewicz - Członek Zarządu
Ewa Sułkowska-Bierezin - Członek Zarządu
Jacek Juzwa - Członek Zarządu
Jacek Szymanderski - Członek Zarządu
Jan Strękowski - Członek Zarządu
Maria Dmochowska - Członek Zarządu
Roman Bielański - Członek Zarządu
Tomasz Truskawa - Członek Zarządu
Wiktor Mikusiński - Członek Zarządu

Apel o pomoc dla Roberta Krzysztonia (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum