[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Zbiórka Publiczna na rzecz Aslanbeka Kekharsaeva:
Apel o pomoc


Stowarzyszenie Wolnego Słowa - organizacja pożytku publicznego - prowadzi zbiórkę publiczną na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Aslanbeka Kekharsaeva.
(decyzja MSWiA nr 9/2011)

Aslanbek Kekharsaev przybył do Polski jako uchodźca polityczny, przedstawiciel czeczeńskiego rządu emigracyjnego. Z wykształcenia jest psychologiem i pedagogiem szkolnym. W Stowarzyszeniu Wolnego Słowa realizował programy pomocowe i integracyjne dla uchodźców z Czeczenii.

Z powodu ciężkiej choroby nowotworowej musiał poddać się leczeniu, przebywa w szpitalu. Diagnostyka, chemoterapia i inne formy leczenia a także leki, sprzęt i konieczna opieka w okresie rehabilitacji wymagają znacznych środków finansowych na które go nie stać, gdyż nie może prowadzić działalności zarobkowej.

W sobotę nad ranem Aslan miał ciężki zawał serca połączony z zatorem żylnym. W chwili obecnej przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w Pruszkowie.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową, nawet najdrobniejszą,na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Aslana.

Wpłaty prosimy dokonywać na wydzielone subkonto Stowarzyszenia Wolnego Słowa w banku PeKaO S.A
02 1240 5989 1111 0010 2816 8327 z dopiskiem dla Aslana.
IBAN: PL 02 1240 5989 1111 0010 2816 8327 z dopiskiem dla Aslana.
SWIFT: PKOPPLPW

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Mirosław Chojecki - Prezes Honorowy
Wojciech Borowik - Prezes Zarządu
Artur Michalski - Członek Zarządu
Emil Morgiewicz - Członek Zarządu
Ewa Sułkowska-Bierezin - Członek Zarządu
Jacek Juzwa - Członek Zarządu
Jacek Szymanderski - Członek Zarządu
Jan Strękowski - Członek Zarządu
Maria Dmochowska - Członek Zarządu
Roman Bielański - Członek Zarządu
Tomasz Truskawa - Członek Zarządu
Wiktor Mikusiński - Członek Zarządu

Apel o pomoc dla Aslanbeka Kekharsaeva (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum