[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Pośmiertne odznaczenie dla księdza Jerzego Banaśkiewicza


Kochani,
w związku z wnioskiem skierowanym do Kancelarii Prezydenta przez Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka i Rektora Politechniki Radomskiej prof. Mirosława Lufta oraz moim:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
odznaczył pośmiertnie
Ks.Infułata Jerzego Banaśkiewicza
Krzyżem Kawalerskim
"Polonia Restituta"
Orderu Odrodzenia Polski.


Włodzimierz Dobrowolski

cmentarz

Kochani!
Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za pomoc w akcji wystąpienia do Prezydenta RP o odznaczenie pośmiertne ks.Jerzego Banaśkiewicza.
Szczególne podziękowania dla prof. Mirosława Lufta Rektora Politechniki Radomskiej, Andrzeja Kosztowniaka Prezydenta Radomia, Jerzego Kropiwnickiego doradcy Prezesa NBP, dr Doroty Koprowskiej za nadzwyczajną pomoc, Michałowi Bojanowskiemu i Krzysztofowi Liskowi za nie odmówienie pomocy i poparcie gdzie trzeba, Krysi Piotrowskiej i Ojcu Jackowi Wieczorkowi za akcję medialną, na ręce Pana Romana Kronera wszystkim zaangażowanym pracownikom Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta za obywatelską służbę na najwyższym poziomie i Aniołom za to, że czuwały, aby niemożliwe stało się możliwe.

Panie Prezydencie, dziękuję w imieniu wszystkich osób. u których Pana decyzja przywołała najwyższe uczucia patriotyczne i poczucie Wspólnoty Narodowej, oraz wdzięczność za dzieło i życie ks. Jerzego!

Proszę o przekazanie i opublikowanie tej wdzięczności według Państwa możliwości, ponieważ ludziom dobrej woli to się najzwyczajniej należy.

Wasz
Włodzimierz Dobrowolski
605162659
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum