[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Chrześcijański Tydzień Społeczny (Gdańsk 5-7 listopada)


Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na kolejny, trzeci Chrześcijański Tydzień Społeczny.
W tym roku obradować będziemy w Gdańsku, w dniach 5-7 listopada 2010 roku pod hasłem:
"NIEZALEŻNY I SAMORZĄDNY NARÓD.
SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W XXX LAT PO POWSTANIU "SOLIDARNOŚCI"
.
W związku z tematem, obradować będziemy w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie w 1980 roku dokonano podpisania pamiętnych układów, dzięki którym "zmieniło się oblicze Tej Ziemi".
W załączeniu oficjalne zaproszenie, karta zgłoszenia oraz program obrad.
Dodatkowe szczegóły oraz historia Tygodni na stronie www.tydzienspoleczny.org.pl
Uwaga!
Uprzejmie proszę o rozesłanie tego zaproszenia do osób i środowisk spośród Państwa znajomych, które mogą się zainteresować Tygodniem.
Liderom zaś środowisk, organizacji i instytucji, zwracam uwagę, że w niedzielę 7 XI o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie:
CHRZEŚCIJAŃSKI TYDZIEŃ SPOŁECZNY 2011
OKRĄGŁY STÓŁ ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ

Zapraszamy do udziału w nim przedstawicieli Państwa środowiska, jeżeli chcielibyście uczestniczyć w tworzeniu koncepcji i pracach organizacyjnych kolejnego Tygodnia, który odbędzie się w przyszłym roku.
Łączę wyrazy szacunku
Michał Drozdek
tel. mob.:+48 691 95 64 82
tel.: +48 22 783 52 68
e-mail: michaldrozdek (at) poczta.onet.pl
Zaproszenie (doc)
Karta zgłoszenia (doc)
Program obrad (pdf)
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum