[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Konferencja naukowa
Mechanizmy i ludzie władzy w PRL
(Warszawa 14-15 października)


Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie


serdecznie zaprasza na konferencję naukową

Mechanizmy i ludzie władzy w PRL

która odbędzie się w dniach 14 i 15 października 2010 r.

w Centrum Edukacyjnym IPN "Przystanek Historia" przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.


Podczas sesji historycy i politolodzy wskażą różnice między deklaratywnym, a faktycznym (nieformalnym) sposobem sprawowania władzy (i jej rzeczywistą hierarchią) w PRL, oraz poszukają syntetycznych odpowiedzi na pytania: jakie były podstawowe akty ustrojowe i organy władzy regulujące funkcjonowanie Polski Ludowej; jakie były ich uprawnienia i relacje; na czym polegało umocowanie PZPR w systemie politycznym i konstytucji; jaka była formalna a rzeczywista pozycja polityczna Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Rady Państwa, Prezesa Rady Ministrów; jak wyglądał i ewoluował model nadzoru PZPR nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwem; jak osobowość pierwszych sekretarzy PZPR wpływała na funkcjonowanie partii i państwa; i wreszcie: jaka była pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim?

W drugim dniu obrad zostanie przeprowadzony kilkugodzinny panel dyskusyjny na temat "Państwo w państwie". Rola wojskowych (GZI, WSW) i cywilnych (UB, SB) służb specjalnych w formalnym i nieformalnym zarządzaniu PRL. Wezmą w nim udział paneliści prezentujący odmienne spojrzenia i interpretacje historii PRL.

Patronat medialny nad konferencją objęli:TVP Historia, Informacyjna Agencja Radiowa, Rzeczpospolita, Tygodnik Powszechny, wPolityce.pl, Historycy.pl, Polskieradio.pl.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

PROGRAM SESJI:

14 października 2010 r., czwartek

Prowadzenie: dr Tomasz Łabuszewski.

Godz. 10.00.

I. Podstawy prawne sprawowania władzy.
Nadrzędna rola partii nad organami administracyjnymi państwa

 1. Prof. Tadeusz Mołdawa. Podstawowe akty ustrojowe regulujące funkcjonowanie Polski Ludowej.
 2. Prof. Janusz Wrona. Kompetencje i hierarchia urzędów. Formalna a rzeczywista pozycja polityczna Marszałka Sejmu, Przewodniczącego Rady Państwa, Prezesa Rady Ministrów.
 3. Prof. Antoni Dudek. "Pierwsza władza" - model nadzoru PZPR nad władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądownictwem.
 4. Sebastian Drabik, "Mikroświat" - Komitet Wojewódzki PZPR wobec wojewódzkich ogniw władzy i administracji państwowej (1956-1975).
 5. Prof. Jerzy Eisler. Zmiany kierownictw partyjnych w PRL.

DYSKUSJA
PRZERWA

Godz. 12.30.

II. Ludzie i modele władzy.

 1. Dr Krzysztof Persak, Centralna egzekutywa PZPR.
 2. Dr Mirosław Szumiło. Elita władzy. Studium socjologiczne.
 3. Dr Wanda Jarząbek. Pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim - wybrane przykłady.
 4. Prof. Waldemar Dziak, Różne modele sprawowania władzy komunistycznej na przykładzie Korei Północnej, Chińskiej Republiki Ludowej, Ludowej Republiki Albanii.

DYSKUSJA
Zakończenie pierwszego dnia konferencji około godz. 15.00.

15 października 2010 r., piątek

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler.

Godz. 10.00.

III. Znaczenie osobowości I sekretarza KC PZPR (rola jednostki)

 1. Robert Spałek. Komunistyczny triumwirat: Bierut, Berman, Minc.
 2. Konrad Rokicki. Apodyktyczny szef: Gomułka i podwładni.
 3. Dr Marcin Zaremba. Rząd rządzi - partia kieruje.
 4. Prof. Andrzej Paczkowski. Rola WRON i "Dyrektoriatu".

DYSKUSJA
PRZERWA

Godz. 12.00

IV. Panel historyczno-politologiczny:

Państwo w państwie. Rola wojskowych (GZI, WSW) i cywilnych (UB, SB) służb specjalnych w formalnym i nieformalnym zarządzaniu PRL.

Moderator panelu: prof. Jerzy Eisler

Uczestnicy panelu:

Zakończenie drugiego dnia konferencji około godz. 15.00.
Zaproszenie (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum