[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Wystawa ... A akta zniszczyć ... (Warszawa 7-27 października)


Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

z okazji dziesięciolecia działalności IPN
oraz
roku przewodnictwa Instytutu
w Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb

serdecznie zaprasza na

międzynarodową wystawę plenerową

... a akta zniszczyć.
Archiwa komunistycznego aparatu represji
w Polsce i innych krajach Europy


której otwarcie nastąpi
7 października 2010 r.
o godz. 12.30.
Warszawa, Plac Zamkowy


Główną ideą wystawy jest przedstawienie modelu funkcjonowania archiwów byłych komunistycznych służb specjalnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ukazuje ona zasady prowadzenia ewidencji operacyjnej i zdobywania wiedzy o obywatelach (w tym inwigilacji). Przedstawione zostały metody represji stosowane przez aparat bezpieczeństwa oraz sposoby niszczenia dokumentacji służb komunistycznych w okresie przemian ustrojowych. Dokumenty te zostały utracone nieodwracalnie.

Do wystawy wykorzystano materiały archiwalne z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej oraz dokumentację udostępnioną przez instytucje zagraniczne, w tym wchodzące w skład Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb.

Wystawę można oglądać codziennie od 7 do 27 października 2010 r.

Paweł Zielony
Zastępca Naczelnika - Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
B i u r o   U d o s t ę p n i a n i a   i   A r c h i w i z a c j i   D o k u m e n t ó w
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28
tel. 22 581 86 06, fax 22 581 88 96
pawel.zielony (at) ipn.gov.pl

Zaproszenie (jpg)
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum