[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Zaproszenie na konferencję Zanim Powstała Solidarność


Witam

i w imieniu Stowarzyszenie Wolnego Słowa serdecznie zapraszam na Konferencję "Zanim powstała Solidarność", pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, która odbędzie się 24 września 2010 r. w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie.
Początek konferencji o godzinie 10.15.
Zaproszenie oraz program konferencji dostępne do pobrania pod adresem:
http://www.sws.org.pl/wolne_slowo.php?news_action=more&newsid=657

Serdecznie pozdrawiam

Wojtek Bogaczyk

ZANIM POWSTAŁA SOLIDARNOŚĆ
program konferencji


W nawiązaniu do obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wspólnota Polska pragną ukazać istniejące przed Sierpniem 1980 roku środowiska i nurty opozycyjne, których działalność doprowadziła do powstania wielkiego ruchu społecznego oraz przemian demokratycznych w Polsce.
Zaprezentujemy działalność i dokonania m.in. Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Młodej Polski, a także niezależnej prasy i wydawnictw m.in. Nowej, Głosu, Robotnika, Zapisu, Biuletynu Informacyjnego, Indeksu, Pulsu, Spotkań oraz ich wpływ na przebieg strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku, powstanie NSZZ Solidarność oraz program i sposób działania Związku.
W konferencji wezmą udział uczestnicy tamtych wydarzeń, ludzie dzięki którym Polska stała się znów wolnym i demokratycznym krajem: działacze opozycji demokratycznej, przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań, wydawcy drugiego obiegu.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski
Konferencja odbędzie się 24 września 2010 r. (piątek) w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie.

Program konferencji
ZANIM POWSTAŁA SOLIDARNOŚĆ


10.15 - rejestracja gości
10.45 - rozpoczęcie konferencji, powitanie i wystąpienia gości
11.10 - prezentacja zbiorów i projektu wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności
11.30 - referat prof. Andrzeja Friszke
12.00 - przerwa na kawę
12.15 - wystąpienia przedstawicieli demokratycznej opozycji m.in. Władysława Bartoszewskiego, Stefana Bratkowskiego, Janusza Bazydło, Grzegorza Boguty, Andrzeja Czumy, Aleksandra Halla, Jana Lityńskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Zofii Romaszewskiej, Bogusława Sonika
14.30 - poczęstunek
14.45 - dyskusja
15.45 - zakończenie konferencji

Pobierz zaproszenie str. 1
Pobierz zaproszenie str. 2
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum