[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Jarosław Guzy i Jan Rokita w panelu o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów - Warszawa, 3.03.2010

Szanowni Państwo,

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie serdecznie zaprasza na promocję książki Jarosław Guzy. U źródeł złego i dobrego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS.

Spotkanie odbędzie się 3 marca 2010 r. (środa) o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN przy ulicy Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Wstęp wolny.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Z wyrazami szacunku

Iwona Spałek

Asystent Prasowy
Dyrektora Oddziału IPN w Warszawie
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
koresp. Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa
tel. 022 526 19 22, fax 022 526 19 13
kom. 602 188 376

treść przywoływanych załączników:
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie
zaprasza na promocję książki

Jarosław Guzy. U źródeł złego i dobrego
Rozmowy z pierwszym przewodniczącym
Krajowej Komisji Koordynacyjnej
NZS
Przeprowadził, opracował i uzupełnił przypisami
Robert Spałek

3 marca 2010 r. (środa) o godzinie 17.00
Centrum Edukacyjne IPN
ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Prezentacji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

bohater książki, pierwszy szef NZS
Jarosław Guzy

jeden z współtwórców i pierwszy przewodniczący NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jan Rokita

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr hab. Janusz Kurtyka

autor rozmów
Robert Spałek

oraz
moderator dyskusji
Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie -
dr Tomasz Łabuszewski

Jarosław Guzy. U źródeł złego i dobrego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Przeprowadził, opracował i uzupełnił przypisami Robert Spałek.

Bohater niniejszego wywiadu połączył we wspomnieniach perspektywę socjologa, działacza organizacji studenckiej, uczestnika a zarazem obserwatora przemian społecznych i politycznych ostatnich kilkunastu lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Najobszerniejsza część książki z oczywistych względów dotyczy okresu, kiedy Jarosław Guzy współtworzył, a następnie stał na czele Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ale niemal równie obszerne są części poświęcone okresowi internowania i komentarzom do lat późniejszych. Guzy dokonuje nieraz kontrowersyjnych interpretacji (szczególnie dotyczy to schyłkowego okresu PRL i następujących po nim przemian systemowych), posuwa się do ocen powszechnie uważanych za radykalne, które on sam nazywa racjonalnymi. Ujawnia własne sympatie i antypatie, czasem rozprawia się z obiegowymi opiniami, które często uważa za błędne, przy czym, co zrozumiałe w memuarystyce i jej pochodnych, sam prezentuje również subiektywny obraz wydarzeń.
Niniejsza książka jest pierwszą tego typu źródłowo-edukacyjną pracą wydaną w IPN. Wraz z jej bohaterem mamy nadzieję, że jej lektura skłoni przede wszystkim najmłodsze pokolenia do własnych przemyśleń, poszukiwań, refleksji na temat nieodległej przeszłości i jej dzisiejszych następstw.
(Ze wstępu).

Jarosław Guzy (ur. 1955) - współpracownik krakowskiego SKS (od 1977), przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS (1981). Studiował socjologię i historię UJ (1976-1981). W czasie strajku studenckiego jesienią 1981 stał na czele Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego. Internowany od 13 XII 1981 do grudnia 1982 (Białołęka, Darłówko). Współpracował m.in. z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", Polskim Funduszem Praworządności, Ruchem "Wolność i Pokój". W latach 1988-1991 w USA (odbył m. in., staż w Kongresie). Po powrocie był doradcą Ministra Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. W 1993 wycofał się z polityki. Działał na rzecz polskiego członkostwa w NATO (m. in. w latach 1996-1999 był Prezesem Klubu Atlantyckiego). Kontynuuje działalność publiczną jako komentator i ekspert w obszarze spraw międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa.

Robert Spałek (ur. 1971) - historyk, absolwent UW, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie (od 2000). Autor blisko stu artykułów popularnych i naukowych oraz opracowań dotyczących historii politycznej PRL, miedzy innymi monografii "Warszawska ulica w stanie wojennym" (2008).
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum