[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Podziękowania po obchodach w PW 7.11.09


Witam
i dziękuję wszystkim, którzy przybyli na obchody 20-stej rocznicy ponownej rejestracji NZS.

Dziękuję Jego Eminencji Ks. Prymasowi za przewodnictwo koncelebry Mszy Świętej i za udział w tej koncelebrze Księdzom Prałatom, Ks. Prałatowi Bronisławowi Piaseckiemu także za udostępnienie Świątyni, a Ks. Prałatowi Józefowi Majowi za aktywny udział we wszystkich pracach Komitetu od blisko dwóch lat.

Dziękuję, za wystosowanie listu Panu Prezydentowi RP oraz za udział i przekazanie tego listu Panu Ministrowi Stanu Pawłowi Wypychowi. Dziękuję za wystosowanie listu Panu Marszałkowi Sejmu RP. Dziękuję za pozdrowienia, kolegom z NZS, Prezesowi Rady Ministrów i Przewodniczącemu KP PO oraz za przekazanie ich Koledze Posłowi Andrzejowi Halickiemu.

Dziękuję za objęcie patronatem i bezpłatne udostępnienie auli Jego Magnificencji Rektorowi PW prof. dr hab. inż. Włodzimierzowi Kurnikowi oraz Prorektorowi prof. PW dr hab. inż. Romanowi Gawrońskiemu za otwarcie zebrania.

Dziękuje za przybycie (w komplecie) wszystkim panelistom - (wymieniam w kolejności zabierania głosu) Jackowi Czaputowiczowi, Wojtkowi Walczakowi, Markowi Jurkowi, Jarkowi Guzemu, Włodkowi Dobrowolskiemu, Ryśkowi Czarneckiemu, Sławkowi Onyszce, Andrzejowi Radke i Piotrkowi Wiadernemu. Dziękuję za udział w otwartej dyskusji wszystkim - wszakże licznym - którzy zabrali głos, a w szczególności - rzecznikowi prasowemu I KKK - Adamowi Pietrasiewiczowi, który przybył pomimo bardzo poważnych kłopotów z poruszaniem się.

Dziękuję Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, a w szczególności, Prezesom: honorowemu - Mirkowi Chojeckiemu - i urzędującemu - Wojtkowi Borowikowi - za udział i gościnę w lokalu SWS.

Dziękuję za pomoc w organizacji i udział w obchodach, a zwłaszcza wystawienia w czasie mszy św. pocztu sztandarowego, wszystkim obecnym członkom NZS, a w szczególności Przewodniczącemu Zarządu Krajowego - Piotrkowi Wiadernemu - oraz Sekretarzowi Komisji Uczelnianej NZS PW - Markowi Majdakowi.

Dziękuję również tym, którzy starali się pomóc ale nie zdołali tego uczynić. Dalsze działanie Komitetu... "Kontrofensywa NZS'88" będzie zdeterminowane sposobem rozstrzygnięcia złożonych przez Komitet, ponad półtora roku temu, wniosków o odznaczenie najbardziej zasłużonych uczestników NZS-owskiego podziemia.

Wojtek Bogaczyk

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum