[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Komitet Obchodów Studenckich Protestów '88


STUDENCKIE PROTESTY '88

KONTROFENSYWA NZS

Wiosną tego roku minie dwadzieścia lat od pierwszej fali strajków – komunikacja w Bydgoszczy, Nowa Huta, Stalowa Wola, Stocznia Gdańska – które rozpoczęły kontrofensywę „Solidarności”. Akcja ta wymusiła na reżimie komunistycznym powrót do dialogu z opozycją, a w konsekwencji ustępstw i upadku.
W wydarzeniach tych znaczącą rolę odegrało, odbudowane rok wcześniej w podziemiu, Niezależne Zrzeszenie Studentów organizując w większości dużych ośrodków akademickich akcje na rzecz relegalizacji własnej i „Solidarności”. Najdłuższa ciągła taka akcja miała miejsce w Lublinie – rozpoczęta wiecem po mszy św. w kościele akademickim 3 V, kontynuowana codziennymi manifestacjami przed frontonem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy głównej ulicy Miasta, zakończona 10 V wiecem na styku  KUL-u i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który odbył się pomimo interwencji ZOMO. W działaniach tych uczestniczyli studenci wszystkich pięciu uczelni lubelskich, choć z racji taktycznych koncentrowały się one wokół KUL-u.

W celu zorganizowania XX rocznicy tych wydarzeń w dniu 23 stycznia 2008 w Warszawie powstał Komitet Obchodów Studenckich Protestów '88 w składzie:


Pobierz logo NZS
Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum